T: +386 (0)1 422 88 77, M: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

ACCOUNTING SERVICES - TAX ATTORNEY - CONSULTING COMPANY - ACCOUNTANT - LJUBLJANA - SLOVENIA

Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

ACCOUNTING DICTIONARY

For an easier understanding among business partners, we are posting a Slovene-English-German-Italian dictionary with most common accounting and bookkeeping terminology. The web program shall simoultaneously translate up to five chosen words into three official languages of the EU. Accounting consulting and tax explanations shall thus be easier, while communication in a foreign language might be performed at a higher professional level. 

a

aktiva
aktivna stran
amortizacija
amortizacijski popravek vrednosti
analitični konto
analiza trga
avtorski honorar

b

bilanca stanja
bilanca stanja na dan...
bilančna postavka
bilančna vsota
bilančni dobiček
bilančni presečni dan
blagajniška knjiga
bremepis
bruto bilanca

c

celotni dobiček
cena

č

časovne razmejitve
čisti dobiček/ izguba poslovnega
spacer leta

d

dan popisa
datum
davčna napoved
davčno leto
davčno svetovanje
davek na dodano vrednost
debet, v breme (D)
debetna in kreditna stran
debetni saldo
delniški kapital
denarna sredstva
dnevnik
dobavnica
dobiček
dobičkonosnost investiranja
dobičkonosnost sredstev
dobičkonostnost lastniškega
spacer kapitala
dobropis
dolgovi
druge rezerve iz dobička
dvostavno knjigovodstvo

e

enostavno knjigovodstvo

f

finančna samostojnost
finančne naložbe
finančni vzvod
finančno računovodstvo

g

gibljiva sredstva
glavna knjiga
gonilci stroškov

h

hraniti

i

inventura / popis
inventurne razlike
inventurni presežek
inventurni primankljaj
izdani račun
izguba zaradi oslabitve

j

k

kapital (lastni kapital, celotni
spacer kapital)
kapital z deleži
kapitalska vloga
kapitalske rezerve
kazalniki
knjigovodska listina
knjigovodska vrednost
knjigovodstvo
knjigovodstvo osnovnih sredstev
knjigovodstvo zalog (materiala,
spacer proizvodov, blaga)
knjižba
knjiženje
koledarsko leto
količinski popis
končno stanje
kontiranje
kontni okvir
kontni plan
kontni razred
konto
konto odhodkov
konto prihodkov
konto s protikontom
konto stanja
konto uspeha
kraj
kratkoročno nezaračunani prihodki
kratkoročno odloženi prihodki
kratkoročno odloženi stroški
spacer (odhodki)
kredit, v dobro (K)
kreditni saldo

l

likvidnost

m

minimalni podatki

n

nakupna cena
nabavna vrednost
neopredmetena sredstva
nerazdeljeni dobički
notranja knjigovodska listina


 

o

obveznosti
obvladovanje prihodkov
odprte postavke
opis poslovnega dogodka
opomba
opomin
opredmetena osnovna sredstva
osnovni kapital
otvoritvena bilanca

p

pasiva
pasivna stran
plačilna lista
podpis
pogodba
pogojna obveznost
pomožne knjige
ponudba
popisni list
popust
poslovna bilanca
poslovni dogodek
poslovno leto
poslovodno računovodenje
potni nalog
potrdilo
potrdilo o prejemu / nakupu in
spacer takojšnjem plačilu, tudi o prenosu
spacer podatkov
povezana podjetja
preglednost in poenostavljanje
prejeti račun
preknjižba
premoženje
prenesena čista izguba
preneseni čisti dobiček
preostala vrednost sredstva
prevzemnica
proste rezerve
protiknjižba
protikonto

r

račun / faktura
računovodski servis
Računovodski urejevalni odbor
računovodstvo
revizija
rezervacije
rezervacije za dana jamstva
rezervacije za davčne obveznosti
rezervacije za jubilejne nagrade in
spacer odpravnine ob upokojitvi
rezervacije za pokojnine
rezervacije za pričakovane izgube
spacer iz kočljivih pogodb
rezervacije za reorganiziranje
rezerve
rezerve iz dobička
rezerve za lastne deleže
rok hrambe

s

saldakonti dobaviteljev
saldakonti kupcev
sintetični konto
skupina kontov
spisek odprtih postavk
sredstva
stalna sredstva
stanje konta
statutarne rezerve
stornirati
storno, razveljavitev
stroški trajnega kapitala
stroški zadržanega dobička
stroškovna učinkovitost
stroškovni konto
stroškovno računovodstvo

š

t

temeljnica
terjatve
T-konto
transakcija
tržna vrednost
tvegane naložbe

u

učinkovita alokacija virov
Upravni odbor za mednarodne
spacer računovodske standarde
usklajevanje kontov

v

v elektronski obliki
v obliki papirja
verodostojna informacija
vezane kapitalske rezerve
vnaprej vračunani stroški
spacer (odhodki)
vrednost
vrednotenje zalog

z

začetno stanje
zadostnost
zadržani dobički
zaključna bilanca
zakonske rezerve
zaloge
znesek
zunaj bilančno financiranje
zunanja knjigovodska listina

ž

žig

 

<< Back

Accounting video

video presentation

» Promo video teaser

Excellence of Replika group
Replika group distinguishes itself with professional workers, knowledge, high quality work and great responsiveness.

Računovodstvo

VIRTUAL OFFICE AND E-ADVICE

Virtual office
We offer registration of your company at our business address in Ljubljana, Slovenia (EU), as well as e-consulting.

E-advice

EEPA Winner Horizon 2020 tools

MOVING BUSINESS TO SLOVENIA

 • ACQUISITION OF A COMPANY

  Acquisition of a company in Slovenia (an already established and clean company) enables a fast and easy penetration of the Slovene market and an immediate start of business operations.

 • ESTABLISHING A COMPANY

  Establishing a company in Slovenia enables you to take advantage of all the benefits appertaining to newly established companies within the EU. The procedure is conducted by Replika consultants.

 • REGISTERED OFFICE

  Registered office in a particular region can create competitive advantage. Your company office can also be at our business address.

 • BANK ACCOUNT

  Choosing the right bank is an important decision for smooth business operations. We offer comprehensive financial consulting, establishment of e-bank and managing communication with the banks.

 • COMPANY STAMP

  Advantages of great companies are hidden in details. We offer companies everything in one place, even making of a company stamp.

 • TAX NUMBER

  Lawful tax operations and tax savings are a precondition for company success. We offer comprehensive tax consulting, including obtaining of the tax number.

 • IDENTIFICATION FOR VAT

  A foreign company must provide the tax authority with required documentation, so that it can identify as a taxpayer. On client's request, we can prepare all the necessary documents.

 • VIRTUAL OFFICE

  The development of communication tools allows smooth business operations, as you can be virtually present anywhere and at all times. You can accomplish this with our e-accounting and e-banking.

 • RESIDENCE PERMIT

  To work in Slovenia, you do not only need a work permit, but also a residence permit. We arrange all documentation individually and with respect to individual's needs.

 • WORK PERMIT

  Work permit is the key document for starting business operations in Slovenia. Later on, we can also arrange a residence permit for you.

 • BOOKKEEPING AND ACCOUNTING

  Regulated bookkeeping and accounting are key foundations of successful business. In Replika, we have been providing comprehensive accounting services since 2003.

 • TAX AGENT

  If the registered office of your company is outside the EU and you perform business in Slovenia, you need a tax agent. Replika is a recognized tax agent for internationally established businesses.

 • VAT REIMBURSEMENT

  Foreigners without a permanent residence in European Community (EU) also have the chance to have their VAT reimbursed. In Replika, we arrange tax refund for our clients.

 • TRILATERAL TRANSACTIONS

  The rules for accounting VAT on international transactions require good knowledge of tax legislation. In Replika, we provide tax consulting in trilateral transactions.

 • INTRASTAT

  Reporting for intrastat is only one of company obligations. Our consultants can relieve taxpayers of this obligation.

 • TRANSFER PRICING

  Transfer pricing and proper accounting of taxes may have a significant impact on the profit of your business. In Replika, we can advise you in determining transfer prices.

 • INCOME TAX

  Optimition of fiscal balance can significantly lower a company's income tax in a lawful manner. Optimization is offered within Repliak tax consulting.

 • BUSINESS PLAN

  Preparation of a business plan which is to be successfully performed demands knowledge of management, finance and law. In Replika, we have both experts and knowledge in one place.

 • BUSINESS SERVICES

  You are an amazing manager, but have no time or staff to do everything alone? Outsourcing of business services has nowadays become a necessity, as well as competitive advantage.

 • FINANCING PROJECTS

  Adequate financing of a project is crucial to its success. Our experts offer comprehensive financial consulting in obtaining various sources of funds.

 • INVESTMENT PROJECTS

  There exist some great investment projects in need of funding. In Replika, we know which investments have potential.

 • GRANTS

  Grants can be an important source of additional funding for your project. In Replika, we know the ways and means for obtaining grants.

 • REAL ESTATE INVESTMENTS

  Buying real estate or a house in Slovenia demands knowledge of the real estate market and their status. In Replika, we perform all real estate services.

 • PUBLIC AUCTIONS

  Buying real estate at a public auction can be an excellent investment opportunity. In our company, we follow all public auctions of real estates in Slovenia.

 • LEGAL ADVICE

  Company establishment, company acquisition, employment, terms and conditions contracts of all types. Legal advice from our legal consultant can solve you challenges.

 • BUSINESS CLUB REPLIKA

  Business club Replika offers our clients business socializing and exchange of current business information. We invite you to join us.

 • BUSINESS PARTNER

  Choosing the right business partner is always important for a successful realization of a project. In Replika, we can help you find or check the appropriate business partner.

 • BOOSTING EU ECONOMY

  Company Replika in cooperation with four partners has developed an EU Erasmus project which aim is to boost FDI in EU through training of FDI advisors.

1/3

Investment projects, real estate investments, education and public auctions of real estates

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.
(knowledge of investment, Ltd.)

EU grants, company representation, business optimization and project management

Replika PRO

idejni inženiring, d.o.o.
(conceptual engineering, Ltd.)

Naj računovodski servis 2012
Best accounting service in Slovenia
Certified accounting service
 
accounting in slovenia